Gyermekelhelyezés és láthatás

Magyarországon a házasságok fele válással végződik, és ez a gyermekeket fájdalmasan érinti. Fontos az ő védelmükről gondoskodni, és enyhíteni a veszteség következményeit. A gyermek elhelyezése történhet a szülők megegyezése, vagy a bíróság döntése alapján. Abban az esetben, ha az egyik fél kétséget kizáróan bizonyítani tudja a szülői alkalmatlanságot, a gyermek veszélyeztetettségét, úgy a bíróság a döntést megváltoztathatja.

Ezeknek a bizonyítékoknak összegyűjtésében tud segítséget nyújtani a magánnyomozó iroda, adatgyűjtő, tanú kutató, dokumentáló, figyelő követő módszereink alkalmazásával és környezettanulmány készítésével. A magánnyomozó tanúvallomása segítségével érvényt szerezhet érdekeinek a bíróság előtt. Magánnyomozó iroda segítséget nyújt a láthatás biztonságos megszervezésében, és a láthatási jog érvényesítésében.

Horváth Simon és Simon Erika