Személyek felkutatása, bűncselekmény felderítése

Felderítés nyomozás, bizonyítékok felkutatása

Különös élethelyzetekben, speciális esetekben (családon belüli sérelem, munkahelyi konfliktus, magánszféra érdekeit sértő esetekben) a magánnyomozó megállapítja a kiváltó okokat, az elkövető vagy elkövetők személyét, beszerzi a bizonyítékot, mely megalapozza a hivatalos eljárást. A törvényesség figyelembe vétele mellett a Simon magánnyomozó iroda megszervezi a tetten érést.

Tanú kutatás

Bekövetkezett káresemények, illetve káresemények helyszínén a magánnyomozó utólagos információgyűjtést illetve tanúkutatást végez, speciális esetekben szakértők bevonását eszközöli (írásszakértő, gépjárműszakértő, vegyészszakértő stb.).

Tanú védelem

Jellemzően a bűnügyileg fertőzött és egyre veszélyesebb világunkban egyre kevesebb ember van, aki felvállalja, hogy az általa látott hallott vagy egyéb módon tapasztalt eseményeket tanúként igazolja. Éppen ezért, a tanúkutatás nem ér véget a személy megtalálásával. A Simon magánnyomozó iroda abban nyújt segítséget, hogy módszereivel és lehetőségeivel a tanút rábírja arra, hogy felvállalja döntő szerepét az ügyben.

Megelőzés, megakadályozás

A bűncselekmények felderítése és bizonyítása során a sértett birtokában lévő adatok alapján, igény szerint további magánnyomozó munkát folytatunk, amely során kidolgozzuk, illetve ajánlásokat teszünk. A magánnyomozó ezt annak érdekében teszi, hogy a már felderített és bekövetkezett esetek ne ismétlődhessenek meg. Magánnyomozás során kiküszöböljük, illetve megszüntetjük azokat a körülményeket, amelyek ezeket lehetővé tennék. Prevenció érdekében a Simon magánnyomozó iroda előadásokat, illetve felvilágosító programokat szervez és tart.

Személyvédelem

Nem konkrétan a köztudatban lévő testőri feladatok ellátását vállalja a magánnyomozó iroda, hanem szükség esetén a magánnyomozó jelenlétével a törvényesség betartását kontrolláljuk, illetőleg pszichés segítséget nyújtunk döntéshelyzetekben lévő ügyfeleknek, például gyermekláttatás, adás-vétel, üzleti tárgyalás esetén vagy vitás örökösödési procedúrákban.
Természetesen ha szükséges, a Simon Magánnyomozó Iroda segítséget tud nyújtani a fizikális védelem megszervezésében, és lebonyolításában is.